BIG herregistratie

Wil je je als verpleegkundige weer laten herregistreren in het BIG-register maar voldoe je niet aan de werkervaringseis van 2080 uur in 5 jaar? Wil je je vak als verpleegkundige weer graag oppakken na er enkele jaren uit te zijn geweest? THINK BIG!!

Volg een training om weer helemaal up-to-date te zijn en klaar te zijn om het landelijk examen te doen om weer geregistreerd te worden in het BIG-register.

Met onze scholing Think BIG bieden wij een mooie training aan die aansluit op het -vernieuwde- nieuwe landelijke examen die er als volgt uitziet:

 • 1. Kennisexamen; 60 multiple-choice vragen online beantwoorden.
 • 2. Vaardighedentoets; vanuit een casus een verpleegtechnische vaardigheid uitvoeren inclusief een rekenopdracht (praktijkexamen)
 • 3. Klinisch redeneren; mondeling examengesprek waarbij je moet laten zien de theorie en praktijk te integreren aan de hand van het PAN- model. Tijdens de training zal gebruik gemaakt worden van lesmateriaal dat aansluit bij de verschillende examens.

LeerZorg staat in nauw contact met het Consortium Beroeps Onderwijs die het examen afneemt.Wij maken gebruik van de CanMEDS-systematiek om de verschillende rollen van de verpleegkundige te belichten. Deze systematiek sluit aan bij de examinering.

Lesonderwerpen Theorie

 • Alle stappen vanuit het verpleegkundig proces worden doorlopen en onderbouwd vanuit
  • verpleegkundige visies en
  • verpleegkundige modellen
 • Positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg, eigen regie en zelfredzaamheid
 • GVO en preventie
 • Wetgeving, kwaliteitszorg en professionalisering

Lesonderwerpen Praktijk

 • Injecteren; s.c en i.m en insuflon, medicatie toedienen
 • Perifeer infuus; aanprikken, klaarmaken systeem, vloeistoffen toedienen
 • Voedingssondes; inbrengen NM-sonde, toedienen voeding, verzorgen PEG
 • Blaaskatheterisatie; inbrengen M/V; blaasspoelen, SP verzorgen
 • Hechtingen en tampons verwijderen; ACT zwachtelen
 • Medisch rekenen

Lesonderwerpen Klinisch Redeneren

 • Voorbereiding vanuit een E-learning
 • Uitwerken van casuïstiek volgens het PAN-model theorie en praktijk integreren

Trainingsdata 

THINK BIG  Herregistratie BIG Brabant
Lesdag:  Vrijdag
Datum: 13 januari 2023 - 10 maart 2023
Programma: 13 januari - theorie
20 januari- theorie
27 januari - theorie
3 februari -  theorie
17 februari - vaardigheden
2 maart - vaardigheden
10 maart - klinisch redeneren
 
Duur:  7 lesdagen 
Locatie:   Beek en Donk (20 minuten van Eindhoven)
Kosten:  € €1395,- (BTW vrij) inclusief lunch
Examen:  Zelf in plannen door deelnemer ; Training is excl. examenkosten

BIG herregistratie
Trainer

ToZo-skills

Prijs

€ 1.395,00 (vrijgesteld van BTW)

Klik hier voor datums en registratie