Klinisch Redeneren in de zorg

Klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen. Om deze kennis te krijgen heb je theoretische en praktische kennis nodig van anatomie en pathologie. Je moet in staat zijn om gericht te observeren en van daaruit te beredeneren wat er mogelijk is. Dit alles ga je leren in deze training. 

Doelstelling
Na deelname aan deze training heb je kennis gemaakt met de zes stappen oplossingsstrategie voor patiënt gerelateerde problematiek. Ook krijg je inzicht hoe je de ABCDE/EWS moet toepassen binnen de SBAR. 

Na de cursus

 • De cursist is op de hoogte van de zes stappen oplossingsstrategie en kan deze toepassen in de praktijk
 • De cursist is op de hoogte hoe ze de ABCDE methodiek toe kan passen binnen de SBAR
 • De cursist is op de hoogte hoe ze de EWS methodiek kan toepassen in de praktijk

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor;

 • verpleegkundige niveau 4-5-6
 • verpleegkundige BIG-herregistratie 
 • verzorgende IG
 • herintreders

Voorbereiding

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je kunt je zelf voorbereiden doormiddel van internet informatie op te zoeken of doormiddel van een geaccrediteerde e-learning module.

Als je graag wilt voorbereiden met e-learning kun je dit aangeven via het contact formulier. 

Inhoud

In het eerste gedeelte van de training. Worden de verschillende methodieken besproken en uitgelegd. Hierbij moet je denken aan:

 • De zes stappen oplossingsstrategie
 • ABCDE-methodiek
 • EWS-score
 • SBAR-methodiek
 • PESDI

In het tweede gedeelte, gaan we vooral oefenen met verschillende of eigen casussen. Hoe je het beste de verschillende methodieken kunt toepassen in de praktijk. 

Certificaat
Deelnemers ontvangen een digitale certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid.
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om met het geleerde aan de slag te gaan.

Als niet aan alle voorwaarden voldaan is kan de deelnemer een certificaat ontvangen met een aangepaste tekst.
De input van de docent is leidend bij het al dan niet verstrekken van een certificaat.

Inbegrepen

 • Koffie/thee/water
 • Lunch
 • Studiemateriaal
 • Digitaal certificaat


Locatie:

ToZo-skills
Trentstraat 2a
5741 ST Beek en Donk

Let op: de ingang is achterom bij de vrijstaande garage, over het grind door het poortje links.

Inschrijven
Tonia Jacobs
Tijds investering  7 uur
Kosten deelnemer € 145,-
Geaccrediteerd door VenVN 7 punten
Aantal deelnemers Maximaal 8 personen

Neem contact op

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen.

  captcha