Visie van ToZo-skills
De zorgsector is aan het veranderen, waardoor ook de vraag naar trainingen en opleidingen veranderd. ToZo-skills heeft als visie om aan te sluliten op de vraag van de maatschappij maar ook op de deelnemers. ToZo-skills verzorgt trainingen voor iedereen die in de zorg en welzijnssector werkzaam zijn. Je moet hierbij denken aan functioneel zelfstandig bevoegd zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG. En aan niet zelfstandig bevoegden zorgverleners zoals, helpende zorg en welzijn, zorgassistenten, huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, begeleiders in de gehandicaptenzorg, onderwijspersoneel met een zorgtaak, mantelzorg etc.

De inhoud van een cursus staat vooraf in grote lijnen vast, de input van de deelnemersgroep bepaalt op welke details wordt ingezoomd. 

Ik vind het belangrijk dat er een combinatie van kennisuitwisseling en praktische uitvoering is. Door deze combinatie van theorie en oefening, wordt de kennis en het inzicht vergroot. Als je begrijpt wáárom je iets op een bepaalde manier moet doen kun je het beter toepassen en makkelijker onthouden.

Onze visie is ook gebaseerd op het streven naar een toekomst waarin elke zorgverlener, ongeacht achtergrond of ervaring, in staat is om de best mogelijke zorg te krijgen. 

Missie van ToZo-skills

Tozo-skills heeft als missie om de kennis en bekwaamheid van de zorgproffesionals te vergroten op een laagdrempelige en in een veilige omgeving. Door een veilig leerklimaat te bieden, staan mensen open voor nieuwe ontwikkelingen en kunnen ze zich beter ontplooien. Onze trainingen zullen zoveel mogelijk aan sluiten op de behoefte van de deelnemer en aan de arbeidsmarkt.