Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118

Er is een groot tekort aan bekwame medewerkers in de zorg. Met dit keuzedeel kan jij jezelf bekwaam en bevoegd maken in verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden. De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden als je het keuzedeel VERZORGENDE EN VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN hebt afgerond. Je bent breder inzetbaar in de zorg, dit heeft zowel voordelen voor je zelf, als voor de werkgevers. Ook geeft dit keuzedeel mogelijkheden om Door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen.

 

In samenwerking met AndereStart|MBO opleidingen

Inhoud:

Het keuzedeel is opgedeeld in zes fysieke bijeenkomsten deze zijn opgezet vanuit casuïstiek, zodat we de praktijk en theorie dicht bij elkaar blijft. Deze opzet is er op gericht dat de deelnemers met gedegen kennis en vaardigheden en vol zelfvertrouwen om verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden kan uitvoeren in de zorg.  

Tijdens het volgen van het keuzedeel VERZORGEN EN VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN krijg je online ondersteuning doormiddel van coaching.

Doelstelling:

Na het behalen van dit keuzedeel VERZORGENDE EN VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN

ben je bevoegd en bekwaam in het uitvoeren van verzorgende en verpleegtechnische handelingen die in jouw werkveld voor komen.

Na de cursus:

Na het volgen van deze scholing heb je:

 • Inzicht in de gezondheidstoestand van de cliënt op somatisch en psychosociaal gebied;
 • Kennis van farmacologie, Multi farmacologie en psychofarmacologie in relatie tot de doelgroep;
 • kennis van pathologie en Multi pathologie in relatie tot de doelgroep
 • kennis van ziektebeelden, aandoeningen en mogelijke gevolgen hiervan, zoals epilepsie na een CVA, obstipatie en diabetes;
 • geleerd om complicaties, bijwerkingen en allergische reacties te signaleren en te rapporteren;
 • geleerd hoe je verpleegtechnische handelingen uit moet voeren;
 • geleerd hoe je kunt handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg;
 • geleerd om hoe je formeel en informeel kunt samenwerken met verschillende disciplines;
 • geleerd hoe je om kunt gaan met (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken;
 • geleerd hoe je een vochtbalans moet toepassen;
 • kennis van palliatieve en terminale zorg;
 • kennis van voedings- en dieetleer en voedingsproblematiek;
 • kennis van vroeg signalering;
 • kennis over observatiemethoden en -technieken hoe je deze kunt toepassen om de gezondheidstoestand van de cliënt te monitorenvaardigheden uitvoeren;

Doelgroep:

Om deze opleiding te kunnen volgen is het noodzakelijk dat je:

 • een diploma maatschappelijke zorg niveau 3/4 (of vergelijkbare opleiding) hebt afgerond in de sector zorg en welzijn.
 • Een leer/werkplek hebt van ongeveer 8 tot 16 uur in de week.

Want het is een combinatie van werken en leren. De partijbijeenkomsten zijn ook over een langere periode van minimaal 12 weken verspreid afhankelijk van de praktijkuren die je maakt. Zo kun je de toegepaste kennis direct oefenen en toepassen in de praktijk.

Lesmethodiek/materiaal:
Tijdens de opleiding maak je gebruik van:

 • E-learning modules;
 • Consortium MBO
 • Examens van consortium
 • Coaching bijeenkomst

Certificaat:
Uit eindelijk rond je het keuzedeel af met een praktijkexamen en een examengesprek en ontvangt bij een behaald resultaat een erkend MBO-certificaat.

Locatie:
Fysieke bijeenkomsten

Tozo-skills
Trentstaat 2a
5741 ST Beek en Donk

Let op: parkeren op de schoondonkseweg 1, Beek en Donk ingang is door de groene poort via de tuin. 

Heeft u belangstelling voor deze training vul dan uw contact gegeven bij CONTACT.  

Keuzedeel verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118
Trainer

ToZo-skills

Prijs

€ 1.550,00 (vrijgesteld van BTW)