Klinisch Redeneren BIG herregistratie

Klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen. Om deze kennis te krijgen heb je theoretische en praktische kennis nodig van anatomie en pathologie. Je moet in staat zijn om gericht te observeren en van daaruit te beredeneren wat er mogelijk is. Dit alles ga je leren in deze training. 

Deze training is bedoeld voor verpleegkundige die zich willen laten herregistreren in de wet BIG. Om er voor te zorgen dat uw goed voorbereid ben voor het onderdeel Klinisch redeneren. 

Klinisch redeneren is een mondeling examengesprek waarbij je moet laten zien de theorie en praktijk te integreren aan de hand van het PAN- model. Tijdens de training zal gebruik gemaakt worden van lesmateriaal dat aansluit bij de verschillende examens.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor verpleegkundige die zich opnieuw willen laten registreren in de wet BIG. 

Voorbereiding

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je kunt je zelf voorbereiden doormiddel van internet informatie op te zoeken.

Inhoud

In het eerste gedeelte van de training. Worden de verschillende methodieken besproken en uitgelegd. Hierbij moet je denken aan:

 • De zes stappen oplossingsstrategie
 • ABCDE-methodiek
 • EWS-score
 • SBAR-methodiek
 • PESDI

In het tweede gedeelte, gaan we vooral oefenen met verschillende of eigen casussen. Hoe je het beste de verschillende methodieken kunt toepassen in de praktijk. 

Doelstelling
Na deelname aan deze training heb je kennis gemaakt met de zes stappen oplossingsstrategie voor patiënt gerelateerde problematiek. Ook krijg je inzicht hoe je de ABCDE/EWS moet toepassen binnen de SBAR. 

Na de cursus

 • De cursist is op de hoogte van de zes stappen oplossingsstrategie en kan deze toepassen in de praktijk
 • De cursist is op de hoogte hoe ze de ABCDE methodiek toe kan passen binnen de SBAR
 • De cursist is op de hoogte hoe ze de EWS methodiek kan toepassen in de praktijk

Inbegrepen

 • Koffie/thee/water
 • Lunch
 • Studiemateriaal

Locatie:

ToZo-skills
Schoondonkseweg 1
5741 TK Beek en Donk

Let op: de ingang is door het groene poortje over het gras. 

Klinisch Redeneren BIG herregistratie
Trainer

ToZo-skills

Prijs

€ 199,00 (vrijgesteld van BTW)

Accreditatiepunten

7

Klik hier voor datums en registratie