Carrousel voorbehouden en risicovolle handelingen

Als zzp’er of werknemer in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de  zorg die je verleent. Als je voorbehouden of risicovolle handelingen uitvoert moet je bevoegd en bekwaam zijn. Goede na- en bijscholing is daarbij van belang. Na het volgen van deze training en doorlopen van de oefenstations is jouw kennis over voorbehouden- en risicovolle handelingen opgefrist en op peil.

Doelstelling

Aan het einde van deze training is de kennis en vaardigheden rondom het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen actueel vanuit de wettelijke kaders.

Na de cursus

Kunt u onderstaande voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren aan de hand van een landelijk goed gekeurd protocol zoals,protocollen.

Wet en regelgeving

Neus en maagsonde inbrengen

Injecteren subcutaan

Sondevoeding toedienen

Injecteren intramusculair

PEG sonde verzorgen

Glucose prikken

Uitzuigen neus en keelholte

Insuline injecteren

Stomazorg

Katheteriseren man/vrouw

ACT

Suprapubisch katheter verzorgen

Tracheacanule of stoma verzorgen

Suprapubisch katheter verwisselen (alleen voor verpleegkundige)

Subcutaan vlindernaald inbrengen en verzorgen. .

Zuurstof toedienen

Wondzorg (rode/gele/zwarte)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn die functioneel zelfstandig bevoegd zijn, zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG.

Voorbereiding

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag doormiddel van het doornemen van deprotocollen.

Je mag tijdens deze training gebruik maken van eigen protocollen ofprotocollen.

Inhoud

De eerste 2 uur staat in het teken van theorie waarin alle voorbehouden en risicovolle handeling besproken worden.

De laatste 5 uur gaan we actief aan de gang doormiddel van oefenen en intercollegiale toetsing van vaardigheden. Je maakt hierbij gebruik vanprotocollen.

Tijdens het oefenen werk je in sub-groepjes, waarbij je steeds afwisselt van werkstation. De trainer observeert, geeft waar nodig uitleg, stelt verdiepende vragen en geeft feedback.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

  • Actieve deelname en 100% aanwezigheid
  • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheden uit te voeren.

Inbegrepen

  • Koffie/Thee/Water
  • Gebruik van oefenmaterialen
  • Lunch
  • Digitaal certificaat


Locatie:

Fam. Jacobs
ToZo-skills
Trentstraat 2a
5741 ST Beek en Donk

Let op: de ingang is achterom bij de vrijstaande garage, over het grind door het poortje links.

Carrousel voorbehouden en risicovolle handelingen
Trainer

ToZo-skills

Prijs

€ 245,00 (vrijgesteld van BTW)

Geldigheid

24 maanden

Klik hier voor datums en registratie