Diabetes Mellitus type 1 & 2

Als zzp’er of werknemer in de zorg ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de  zorg die je verleent. Omdat er steeds meer cliënten zijn die diabetes krijgen is het van belang dat de symptomen op tijd worden gesignaleerd. Daarom staat in deze training het ziektebeeld Diabetes Mellitus, het  toedienen van insuline met een insuline pen en glucose meten centraal.

Doelstelling

Aan het einde van deze training is uw kennis over Diabetes mellitus voldoende en kunt u glucose meten en insuline toedienen volgens de bekwaamheidseisen, veiligheidsregels en voorschriften zoals de wet BIG beschrijft.

Na de cursus

 • U weet hoe de Wet BIG van toepassing is in relatie tot insuline toedienen en glucose meten.
 • U heeft voldoende kennis gekregen over Diabetes Mellitus.
 • U weet welke indicatie behoord tot insuline injecteren en glucose controleren.
 • U weet welke materialen volgens protocol nodig zijn voor het  toepassen van insuline injecteren en glucose controleren.
 • U kan volgens protocol insuline injecteren en glucose controleren.
 • U kan de meest voorkomen complicaties herkennen en voorkomen bij het toepassen van insuline injecteren en glucose controleren.
 • U kan de waarde op de glucose meter juist interpreteren en hier naar handelen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Die functioneel zelfstandig bevoegd zijn, zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG.

En aan niet zelfstandig bevoegden zorgverleners zoals, helpende zorg en welzijn, zorgassistenten, begeleiders in de gehandicaptenzorg en onderwijspersoneel met een zorgtaak.

Voorbereiding

Net als in de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor de kennis die je hebt. Deelnemers bereiden zichzelf in hun eigen tempo en naar eigen inzicht voor op de cursusdag. Je kunt je zelf voorbereiden doormiddel vanprotocollen of doormiddel van een geaccrediteerde e-learningmodule.

Je mag tijdens deze training gebruik maken van eigen protocollen ofprotocollen.

Inhoud 

De eerste 2 uur zal in het teken staan van theorie. Hierin wordt verteld wat Diabetes type 1 en 2 is. Hoe te handelen bij een te hoge of te lagen glucose. Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden.

Het laatste uur zult u leren hoe u glucose moet meten en insuline moet toedienen m.b.v. een insulinepen.

Certificaat
Deelnemers ontvangen het digitale certificaat als zij voldaan hebben aan deze voorwaarden:

 • Actieve deelname en 100% aanwezigheid.
 • Je hebt aangetoond dat je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de getoetste vaardigheid uit te voeren. 

Inbegrepen

 • Koffie/Thee/Water
 • Gebruik van oefenmaterialen
 • Digitaal certificaat

Diabetes Mellitus type 1 & 2
Trainer

ToZo-skills

Prijs

€ 95,00 (vrijgesteld van BTW)

Accreditatiepunten

4

Geldigheid

24 maanden

Klik hier voor datums en registratie