Over:

Tonia Jacobs

Ik ben Tonia Jacobs een geregistreerd verpleegkundige (BIG reg. 69059638330), gekwalificeerd docent.

Tonia Jacobs

Als verpleegkundige heb ik werkervaring opgedaan in verschillende branches, vanaf 2012 ben ik naast mijn werk in de zorg werkzaam als docent zorg & welzijn. Door mijn brede kennis kan ik goed ingaan op de vragen van cursisten. Tijdens het geven van instructie, training of cursus staat vragen stellen centraal. 

De inhoud van een cursus staat vooraf in grote lijnen vast, de input van de deelnemersgroep bepaalt op welke details wordt ingezoomd. 

Ik vind het belangrijk dat er een combinatie van kennisuitwisseling en praktische uitvoering is. Door deze combinatie van theorie en oefening, wordt de kennis en het inzicht vergroot. Als je begrijpt wáárom je iets op een bepaalde manier moet doen kun je het beter toepassen en makkelijker onthouden.

Ik verzorg trainingen voor iedereen die in de zorg en welzijnssector werkzaam zijn. Je moet hierbij denken aan functioneel zelfstandig bevoegd zoals verpleegkundigen en verzorgenden IG.

En aan niet zelfstandig bevoegden zorgverleners zoals, helpende zorg en welzijn, zorgassistenten, huishoudelijk medewerkers, gastvrouwen, begeleiders in de gehandicaptenzorg, onderwijspersoneel met een zorgtaak, mantelzorg etc.

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten in mijn trainingen.

Tonia Jacobs

CURSUSSEN VAN TONIA JACOBS